Facebook Pixel Codeแผนบียอนด์เพอร์ซันนัลแคร์ - เอ็ทน่า ประเทศไทย
  แผนบียอนด์เพอร์ซันนัลแคร์

  ประกันสุขภาพ

  แผนบียอนด์เพอร์ซันนัลแคร์

  ดูแลตัวคุณเองและครอบครัวของคุณด้วยประกันสุขภาพ
  ที่คุ้งครองทั้งจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยสูงสุด 5 ล้านบาท

   

  สนใจแผนประกัน

  จุดเด่น

  คุ้มครองทั้งจากการบาดเจ็บและเจ็บป่วย สูงสุด 5 ล้านบาทต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งการรักษาต่อปี

  ให้ความคุ้มครองทั้งการเจ็บป่วย และอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก (ยกเว้นประเทศสหรัฐอเมริกาจะให้ความคุ้มครองเฉพาะค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากอุบัติเหตุเท่านั้น)

  เลือกซื้อความคุ้มครองผู้ป่วยนอก (OPD) สูติกรรม หรือประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลเพิ่มเติมได้

  อุ่นใจกับเครือข่ายสถานพยาบาลกว่า 490 แห่งทั่วประเทศไทย

  รับคำแนะนำด้านสุขภาพที่ดีจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญผ่านแอปฯ vHealth

  เบี้ยประกันลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 25,000 บาท

  ไม่ต้องซื้อพ่วงประกันชีวิต

  ​หมายเหตุ : เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด

   

  Hero

  สนใจประกันสุขภาพเอ็ทน่า?

  ผู้เชี่ยวชาญด้านประกันสุขภาพของเอ็ทน่าจะติดต่อกลับหาท่าน
  เพื่อให้คำปรึกษาด้านประกันภายใน 24 ชั่วโมง ในวันทำการ

  Loading...