Facebook Pixel Codeแผนเพอร์ซันนัลแคร์ - เอ็ทน่า ประเทศไทย
  แผนเพอร์ซันนัลแคร์

  ประกันสุขภาพ

  แผนเพอร์ซันนัลแคร์

  ดูแลตัวคุณเองและครอบครัวขอบคุณ
  ด้วยประกันสุขภาพที่มีวงเงินสูงสุด 600,000 บาท
  สำหรับทุกความเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บ

   

  สนใจแผนประกัน

  จุดเด่น

  มีแผนความคุ้มครองให้เลือกหลากหลายความคุ้มครองตั้งแต่ 300,000 ถึง 600,000 บาท

  ให้ความคุ้มครองทั้งจากการบาดเจ็บและเจ็บป่วย สูงสุด 600,000 บาท ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่งโดยไม่จำกัดจำนวนครั้งการรักษาต่อปี

  ให้ความคุ้มครองทั้งการเจ็บป่วย และอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก (ยกเว้นประเทศสหรัฐอเมริกาจะให้ความคุ้มครองเฉพาะค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากอุบัติเหตุเท่านั้น)

  สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองสำหรับความคุ้มครองผู้ป่วยนอก สูติกรรม และประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลเพิ่มเติมได้

  อุ่นใจกับเครือข่ายสถานพยาบาลกว่า 490 แห่งทั่วประเทศไทย

  รับคำแนะนำด้านสุขภาพที่ดีจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญผ่านแอปฯ vHealth

  เบี้ยประกันลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 25,000 บาท

  ไม่ต้องซื้อพ่วงประกันชีวิต

  หมายเหตุ :

  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด

   

  สนใจประกันสุขภาพเอ็ทน่า?

  ผู้เชี่ยวชาญด้านประกันสุขภาพของเอ็ทน่าจะติดต่อกลับหาท่าน
  เพื่อให้คำปรึกษาด้านประกันภายใน 24 ชั่วโมง ในวันทำการ

  Loading...